Địa chỉ: Số 1686 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
02106251915
Mon - Friday 8.00/17.00